Nieuws - BremerMisjpoge

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nieuws

Op 31 december 2018 is de huidige update van de kaartenbakken doorgevoerd.

--------------------

Sinds vrijdag 25 mei 2018 zijn ook wij verplicht om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze AVG geldt voor iedereen die met persoonsgegevens werkt, dus ook voor onze Stichting BremerMisjpoge.

De invoering van de AVG bracht voor onze website enkele belangrijke wijzigingen. Zo schrijft de AVG voor dat organisaties (dus ook wij) duidelijk aangeven welke persoonsgegevens met welk doel worden opgeslagen en hoe lang deze persoonsgegevens bewaard worden.
Wij lezen dit voorschrift tweeledig.
 
De kaartenbakken:
Een genealogische website is er natuurlijk voor familiegeschiedenis en daarvoor zijn persoonsgegevens belangrijk.
 
De BremerMisjpoge website kent voor het presenteren van persoonsgegevens twee verschillende ‘Kaartenbakken’, waarbij de meest gebruikte kaartenbak de openbare kaartenbak is, waarin wij onze familiegeschiedenis presenteren aan de hand van persoonsinformatie van Mozes Levie en Dina Salomons. In deze kaartenbak zijn de gegevens zichtbaar van personen die reeds zijn overleden. Bij het samenstellen van deze kaartenbak wordt gebruik gemaakt van het programma Aldfaer (zie www.aldfaer.net voor meer informatie over dit systeem) en een privacyfilter op 120 jaar. Met deze filter gaan we er van uit dat wij allen de gezegende leeftijd van 120 kunnen behalen, maar dat daarna onze informatie openbaar mag worden gedeeld.
 
De tweede kaartenbak geeft informatie over onze hele misjpoge, dus ook de levende geschiedenis van onze familie. Dit deel van de website is niet openbaar. Om toegang te krijgen tot dit deel van de website heb je een inlognaam en wachtwoord nodig en deze wordt alleen afgegeven aan ‘familieleden’ die een aanvraag voor toegang doen via het contactformulier op de website. Iedere aanvraag wordt door het bestuur van de Stichting BremerMisjpoge beoordeeld, om te voorkomen dat persoonsgegevens buiten de ‘familie’ openbaar komen.
 
Administratie:
Een tweede registratie die wij bijhouden is ons overzicht van contactgegevens. Deze registratie is voor ons belangrijk om jullie te kunnen bereiken en voor het genereren van een contactlijst die wij op het besloten deel van de website publiceren, waarmee familieleden elkaar kunnen vinden.
 
In het 'Informatieblad persoonsgegevens Stichting BremerMisjpoge' zie je welke persoonsgegevens de Stichting BremerMisjpoge onderhoud.
 
De belangrijkste rechten die de AVG personen geeft zijn:
 
  • Het recht om onnauwkeurige persoonlijke gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen;
  • Bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonlijke gegevens op manieren die jou waarschijnlijk schade of leed toebrengen;
  • Ons het gebruik van jouw persoonlijke gegevens beperken;
  • Je van ons mag eisen dat we jouw persoonlijke gegevens verwijderen;
  • Je van ons mag eisen dat we jou, of iemand die je noemt, voorzien van een kopie van alle persoonlijke gegevens die je ons in een gestructureerde elektronische vorm, zoals een contactformulier of eMail, hebt gegeven, dan wel dat wij op andere wijze hebben verkregen.
 
Via het contactformulier kan je, mocht je gebruik willen maken van deze rechten, dit ons kenbaar maken.
 
Gebruik website:
Tot slot nog een belangrijke mededeling. De Stichting BremerMisjpoge doet er alles aan om jouw gegevens en die van onze ouders en voorouders op een zo zuiver mogelijke wijze te onderhouden en beschikbaar te stellen aan diegene die daar volgens de wettelijk beperkingen, gebruik van mogen maken. Dit vraagt ook om een verscherping van het toelatingsbeleid op de website. Tot nu toe werd na akkoord op de aanvraag, de inlognaam en het wachtwoord door onze webmaster/secretaris verstrekt op basis van een eenvoudig protocol. Dit is nu veranderd!

Om de toegang te krijgen, zal er een toegang via het contactformulier moeten worden aangevraagd. Hierbij moeten de voorwaarden voor het gebruik worden geaccepteerd en moet je zelf kiezen voor een inlognaam en Wachtwoord. Zodra de aanvraag is geaccordeerd door het bestuur, zullen de nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord worden geactiveerd en ontvang je een bericht zodra je weer toegang hebt tot het besloten deel van de website.
NB. Tot 1 juni 2018 blijft de oude inlognaam en wachtwoord actief.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu